ufakick

ผลบอล วันที่ 21 ก.พ. 2566

ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก

21 ก.พ.
FT 2
5
0.5
FT 0
2
0.5

อีเอฟแอลแชมเปียนชิป อีเอฟแอลแชมเปียนชิป

21 ก.พ.
FT 1
0
0.5
FT 1
1
0.5
FT 3
1
1
FT 2
1
0.5
FT 1
3
0.5

อีเอฟแอลลีกวัน อีเอฟแอลลีกวัน

21 ก.พ.
FT 1
0
0.5
FT 1
0
0.5

อีเอฟแอลลีกทู อีเอฟแอลลีกทู

21 ก.พ.
FT 1
2
0.5
FT 0
1
0.5
FT 0
0
1
FT 0
0
1

England - National League England - National League

21 ก.พ.
FT 2
4
0.5
FT 1
1
1.5
FT 2
1
0.5
FT 3
2
0
FT 1
1
0.5
FT 2
1
0.5
FT 2
0
0.5
FT 1
3
0.5
FT 4
0
1
FT 2
1
0.5
FT 2
0
2
FT 1
1
0.5

Argentina - Superliga Argentina - Superliga

21 ก.พ.
FT 1
1
0.5

Brazil - Copa do Brasil Brazil - Copa do Brasil

21 ก.พ.
FT 1
0
0.5

Côte d'Ivoire - Ligue 1 Côte d'Ivoire - Ligue 1

21 ก.พ.
FT 0
1
1
FT 2
0
0

Egypt - Premier League Egypt - Premier League

21 ก.พ.
FT 0
3
1.5
FT 1
1
0.5
FT 0
0
0

Morocco - Botola Pro Morocco - Botola Pro

21 ก.พ.
FT 1
1
0.5
FT 2
0
0.5
FT 0
1
0.5
FT 0
0
0

Qatar - Premier League Qatar - Premier League

21 ก.พ.
FT 0
2
1/1.5
FT 1
1
1
FT 0
0
0.5

South America - Copa Libertadores South America - Copa Libertadores

21 ก.พ.
FT 2
0
0.5

World - Club Friendlies 2 World - Club Friendlies 2

21 ก.พ.
FT 5
0

World - Club Friendlies 3 World - Club Friendlies 3

21 ก.พ.
FT 1
3
FT 1
1
FT 3
4
FT 3
3
FT 1
3
FT 0
0
FT 0
0

World - Club Friendlies 4 World - Club Friendlies 4

21 ก.พ.
FT 3
1
1/1.5
FT 3
1