ufakick

ผลบอล วันที่ 1 ม.ค. 2565

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ

1 ม.ค.
FT 1
2
1
POSTP LIVE ?
?
1/1.5
FT 0
1
1
FT 2
3
0.5

อีเอฟแอลแชมเปียนชิป อีเอฟแอลแชมเปียนชิป

1 ม.ค.
POSTP LIVE ?
?
1
FT 1
0
0.5
POSTP ?
?
0.5

อีเอฟแอลลีกวัน อีเอฟแอลลีกวัน

1 ม.ค.
FT 4
1
0.5
FT 0
1
0.5
POSTP ?
?
0.5/1
FT 0
0
1
FT 1
1
1
POSTP ?
?
FT 2
1
1.5
POSTP ?
?
0.5/1

อีเอฟแอลลีกทู อีเอฟแอลลีกทู

1 ม.ค.
FT 1
2
0
FT 3
1
0.5
FT 2
0
1
POSTP ?
?
0
FT 0
0
0.5
POSTP ?
?
0.5/1
POSTP ?
?
FT 0
1
0.5
FT 2
1
0.5
FT 5
2
0
FT 3
3
0

World - Friendly International World - Friendly International

1 ม.ค.
CANCL 0
0
CANCL 0
0

England - National League England - National League

1 ม.ค.
FT 1
0
2

เนชันนัลลีกนอร์ท เนชันนัลลีกนอร์ท

1 ม.ค.
FT 1
1
0.5

England - Non League Premier: Isthmian England - Non League Premier: Isthmian

1 ม.ค.
FT 3
1
0
FT 2
1
0/0.5
FT 1
3
0
FT 4
0
FT 3
0
1
FT 1
0
1
FT 2
3
1
FT 2
0
0/0.5
FT 3
1
FT 3
1
FT 3
1
1

England - Non League Div One: Isthmian North England - Non League Div One: Isthmian North

1 ม.ค.
FT 1
4
FT 1
3
FT 1
1
FT 2
0
FT 2
2
POSTP ?
?
FT 0
3
FT 5
0
FT 1
1

England - Non League Div One: Southern Central England - Non League Div One: Southern Central

1 ม.ค.
FT 1
1
FT 2
5
FT 1
0
FT 3
1
FT 0
5
FT 1
4
POSTP ?
?
FT 2
1
FT 1
1
FT 3
2

England - Non League Premier: Northern England - Non League Premier: Northern

1 ม.ค.
FT 0
1
1
FT 2
3
1.5
POSTP ?
?
FT 1
4
0.5
FT 0
0
FT 2
0
POSTP ?
?
FT 3
3
0
FT 1
0
FT 4
1
0.5

England - Non League Premier: Southern Central England - Non League Premier: Southern Central

1 ม.ค.
POSTP ?
?
FT 4
0
FT 0
0
0/0.5
FT 4
0
FT 0
2
0.5/1
FT 2
2
0.5
FT 1
2
POSTP ?
?
FT 5
1
POSTP ?
?

Israel - Ligat ha'Al Israel - Ligat ha'Al

1 ม.ค.
FT 2
1
0
FT 2
2
0.5
FT 1
1
0
FT 0
0
0.5

Northern Ireland - Premiership Northern Ireland - Premiership

1 ม.ค.
FT 4
0
0.5/1
POSTP ?
?
1.5/2
FT 0
0
1/1.5
FT 1
6
1.5/2
FT 0
2
0
FT 2
3
0.5

Northern Ireland - Championship Northern Ireland - Championship

1 ม.ค.
FT 5
0
FT 1
2
FT 2
2
FT 0
0
POSTP ?
?

Ghana - Premier League Ghana - Premier League

1 ม.ค.
FT 0
2

Morocco - Botola 2 Morocco - Botola 2

1 ม.ค.
FT 1
1
FT 2
1
FT 2
0
FT 0
1

Syria - Premier League Syria - Premier League

1 ม.ค.
POSTP ?
?

Tanzania - Ligi kuu Bara Tanzania - Ligi kuu Bara

1 ม.ค.
FT 2
1
1.5

Iran - Azadegan League Iran - Azadegan League

1 ม.ค.
FT 0
1
FT 1
1
FT 0
0
0.5
FT 5
1
FT 3
2
2
FT 1
0
FT 1
0
FT 2
0
FT 1
1

Saudi Arabia - Pro League Saudi Arabia - Pro League

1 ม.ค.
FT 3
0
0.5
FT 1
0
0.5
FT 0
1
2.5
FT 3
4
0.5

United Arab Emirates - Division 1 United Arab Emirates - Division 1

1 ม.ค.
FT 2
0
1
FT 1
3
1
FT 2
2
1
FT 1
2
0

Bermuda - Premier League Bermuda - Premier League

1 ม.ค.
FT 0
5
02:00 ?
?

China PR - Super League China PR - Super League

1 ม.ค.
FT 2
2
0.5
FT 2
0
0
FT 1
1
0
FT 0
1
1.5

World - AFF Championship World - AFF Championship

1 ม.ค.
FT 2
2
1.5

Nepal - A Division Nepal - A Division

1 ม.ค.
FT 2
1
FT 1
0
2
FT 0
0
1.5

ออสเตรเลีย เอ ลีก ออสเตรเลีย เอ ลีก

1 ม.ค.
POSTP ?
?
0.5/1
POSTP LIVE ?
?
FT 4
0
0.5

Palestine - West Bank League Palestine - West Bank League

1 ม.ค.
FT 1
1
1.5
FT 6
3

Australia - W-League Australia - W-League

1 ม.ค.
FT 4
2
0.5
POSTP LIVE ?
?

Algeria - Algeria Youth League Algeria - Algeria Youth League

1 ม.ค.
FT 0
3
1
FT 2
0
1
FT 2
1
1
FT 1
0
1
FT 0
0
1
FT 2
2
1

Israel - Lig Bet - Play-offs Israel - Lig Bet - Play-offs

1 ม.ค.
FT 1
2
FT 4
0
FT 0
2

Israel - Liga Bet - South A Israel - Liga Bet - South A

1 ม.ค.
FT 1
1
FT 1
4
0