ufakick

ผลบอล วันที่ 28 ธ.ค. 2564

พรีเมียร์ลีกอังกฤษ พรีเมียร์ลีกอังกฤษ

28 ธ.ค.
POSTP LIVE ?
?
0.5/1
FT 3
0
1
FT 1
1
0.5
FT 1
4
0.5
POSTP LIVE ?
?
0
FT 1
0
2

England - National League England - National League

28 ธ.ค.
FT 0
2
0.5
FT 1
1
0.5
FT 1
0
1
FT 2
1
0.5
POSTP ?
?
FT 1
0
0.5
FT 0
1
0.5
POSTP ?
?
FT 3
2
1.5
POSTP ?
?

เนชันนัลลีกนอร์ท เนชันนัลลีกนอร์ท

28 ธ.ค.
FT 3
1
0.5
FT 1
3
0.5
FT 2
2
0.5
FT 4
3
1
FT 1
3
0.5
FT 2
2
0.5
POSTP ?
?
POSTP ?
?
FT 2
2
0.5
FT 4
0
1
FT 1
0
0.5

England - Non League Premier: Isthmian England - Non League Premier: Isthmian

28 ธ.ค.
FT 1
3
0/0.5

Israel - Liga Leumit Israel - Liga Leumit

28 ธ.ค.
FT 2
1
0.5
FT 3
0
0.5
FT 0
0
0.5
FT 1
1
0.5
FT 3
1
0.5
FT 0
0
0.5
FT 2
1
0.5

พรีเมียรา ลีกา พรีเมียรา ลีกา

28 ธ.ค.
FT 0
3
0.5
FT 2
0
0
FT 1
0
0.5

Portugal - Segunda Liga Portugal - Segunda Liga

28 ธ.ค.
FT 2
1
0
FT 1
1
0

Turkey - Turkish Cup Turkey - Turkish Cup

28 ธ.ค.
AET 5
3
1
FT 1
0
1.5/2
FT 2
1
0.5
FT 1
0
1
FT_PEN 3
3
3.5

Algeria - Ligue 1 Algeria - Ligue 1

28 ธ.ค.
FT 2
3
0.5
FT 1
0
0.5
FT 1
0
0
FT 2
1
1
FT 2
1
0
FT 1
1
0
FT 1
0
1.5
FT 2
2
1

Congo - Super Ligue Congo - Super Ligue

28 ธ.ค.
FT 0
1
FT 1
1

Côte d'Ivoire - Ligue 1 Côte d'Ivoire - Ligue 1

28 ธ.ค.
FT 2
1
FT 1
0
0.5

Egypt - Premier League Egypt - Premier League

28 ธ.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Morocco - Botola Pro Morocco - Botola Pro

28 ธ.ค.
FT 1
1
0
FT 1
0
0.5
FT 3
2
0.5

Tanzania - Ligi kuu Bara Tanzania - Ligi kuu Bara

28 ธ.ค.
FT 1
1
0.5
FT 0
1
0.5

Lebanon - Premier League Lebanon - Premier League

28 ธ.ค.
FT 0
2
FT 2
1
FT 2
0

Qatar - Q League Qatar - Q League

28 ธ.ค.
FT 0
2
1
FT 1
1
0.5

Saudi Arabia - Division 1 Saudi Arabia - Division 1

28 ธ.ค.
FT 3
0
0.5
FT 0
0
0
FT 0
0
0.5
FT 1
0
0.5

Bermuda - Premier League Bermuda - Premier League

28 ธ.ค.
FT 3
1
FT 3
2

China PR - Super League China PR - Super League

28 ธ.ค.
FT 0
0
0.5
FT 0
1
1
FT 1
1
0
FT 1
1
1

อินเดีย ซุปเปอร์ลีก อินเดีย ซุปเปอร์ลีก

28 ธ.ค.
FT 6
1
0.5

Pakistan - Premier League Pakistan - Premier League

28 ธ.ค.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

England - Vanarama National League South England - Vanarama National League South

28 ธ.ค.
FT 2
2
1.5
FT 1
3
0
POSTP ?
?
POSTP ?
?
FT 0
0
1.5
FT 0
0
0.5
FT 0
3
0.5
FT 4
1
1.5
FT 4
1
0.5
POSTP ?
?

Mauritania - Super D1 Mauritania - Super D1

28 ธ.ค.
FT 1
6
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Togo - Championnat National Togo - Championnat National

28 ธ.ค.
FT 0
0

Congo - Ligue 1 Congo - Ligue 1

28 ธ.ค.
FT 1
1
FT 0
2

Algeria - Algeria Youth League Algeria - Algeria Youth League

28 ธ.ค.
FT 1
1
0.5

Israel - Lig Bet - Play-offs Israel - Lig Bet - Play-offs

28 ธ.ค.
FT 0
0
FT 2
0
FT 2
1
FT 0
3

Bahrain - Bahrain Cup Bahrain - Bahrain Cup

28 ธ.ค.
FT_PEN 1
1
FT_PEN 0
0
0.5

Vietnam - U21 Championship Vietnam - U21 Championship

28 ธ.ค.
FT 0
1