ufakick

ผลบอล วันที่ 13 พ.ย. 2564

อีเอฟแอลลีกวัน อีเอฟแอลลีกวัน

13 พ.ย.
POSTP ?
?
FT 1
4
0.5
FT 0
1
0
POSTP ?
?
0/0.5
FT 0
0
0.5
FT 4
1
1
POSTP ?
?
FT 1
1
1
POSTP ?
?
POSTP ?
?
FT 0
1
0.5

อีเอฟแอลลีกทู อีเอฟแอลลีกทู

13 พ.ย.
FT 1
1
0.5
FT 0
0
0
FT 2
1
0.5
FT 2
1
1
FT 2
2
0
FT 1
1
0.5
FT 1
2
0
POSTP ?
?
0.5/1
FT 0
1
0
FT 1
3
0

เอร์สเตอดีวีซี เอร์สเตอดีวีซี

13 พ.ย.
FT 5
1
1.5

Africa - WC Qualification Africa Africa - WC Qualification Africa

13 พ.ย.
FT 4
0
1
FT 0
4
1.5
FT 1
0
0.5
FT 0
2
1.5/2
FT 2
1
1
FT 3
0
2

เจลีก 2 เจลีก 2

13 พ.ย.
FT 2
0
0.5
FT 0
1
0
FT 3
0
0.5
FT 2
2
0.5

ไทยลีก ไทยลีก

13 พ.ย.
FT 1
0
0.5
FT 1
0
0.5
FT 1
0
1.5
FT 2
0
0.5

ไทยลีก 2 ไทยลีก 2

13 พ.ย.
FT 0
1
0.5
FT 1
1
1.5
FT 1
1
0
FT 4
1
0.5
FT 1
0
1.5

World - Friendly International World - Friendly International

13 พ.ย.
FT 0
2

World - Club Friendlies World - Club Friendlies

13 พ.ย.
FT 2
0
FT 6
0
FT 2
2
0/0.5
FT 2
3
FT 1
1
FT 4
3
FT 1
4
FT 0
1
FT 2
3
FT 5
2
FT 0
1
FT 0
1
FT 2
1
FT 0
1
FT 1
2
FT 2
2
FT 4
1
FT 1
3
FT 3
3
0/0.5
FT 1
1
1
FT 2
2
FT 1
1
FT 1
2

England - National League England - National League

13 พ.ย.
FT 2
1
0.5
FT 1
1
0.5
FT 4
0
1.5
FT 2
6
1
FT 1
4
0.5
FT 2
0
0.5
FT 0
2
0
FT 2
1
2
FT 1
0
0
FT 2
1
0.5
FT 1
1
0.5

เนชันนัลลีกนอร์ท เนชันนัลลีกนอร์ท

13 พ.ย.
FT 3
3
0.5
FT 1
1
1
FT 2
2
0
FT 1
0
0.5
FT 0
0
0.5
FT 2
1
0.5
FT 2
0
0.5
FT 0
2
0
FT 4
0
1
FT 3
0
1.5
FT 4
1
0.5

England - Fa Trophy England - Fa Trophy

13 พ.ย.
FT 2
0
FT 3
2
FT 0
4
0
FT 5
1
FT 2
1
0.5
FT 2
0
FT_PEN 1
1
FT_PEN 0
0
0
FT 5
0
FT 1
2
0/0.5
FT_PEN 3
3
FT 1
2
0/0.5
FT 3
2
FT 2
6
0.5
FT 6
0
FT 3
2
FT 0
3
FT 2
1
FT_PEN 1
1
FT_PEN 2
2
FT 2
1
FT 1
0
SUSP 0
0
FT 3
0
FT 1
2
FT 2
1
FT 1
0
FT 2
1
FT 2
1
FT 1
0
FT_PEN 2
2
FT 1
2
FT 3
0
FT 3
0
FT 2
2
FT 4
0
FT 4
1
FT 1
3

England - Women's Super League England - Women's Super League

13 พ.ย.
FT 1
1
2.5

England - Non League Premier: Isthmian England - Non League Premier: Isthmian

13 พ.ย.
FT 0
6
FT 0
2
FT 4
2

England - Non League Div One: Isthmian North England - Non League Div One: Isthmian North

13 พ.ย.
FT 4
2
FT 3
3
FT 0
2
FT 3
0
FT 0
0
FT 0
5
FT 3
0

England - Non League Div One: Southern Central England - Non League Div One: Southern Central

13 พ.ย.
FT 2
2
FT 2
2
FT 6
1
POSTP ?
?
FT 4
2
FT 3
5
FT 2
2
POSTP ?
?

England - Non League Premier: Northern England - Non League Premier: Northern

13 พ.ย.
FT 3
0
FT 2
0

England - Non League Premier: Southern Central England - Non League Premier: Southern Central

13 พ.ย.
FT 2
1
POSTP ?
?
POSTP ?
?
FT 1
2

Netherlands - Tweede Divisie Netherlands - Tweede Divisie

13 พ.ย.
FT 2
1
POSTP ?
?
FT 0
2
FT 2
0
POSTP ?
?
POSTP ?
?
FT 4
1
FT 3
2

Germany - 3. Liga Germany - 3. Liga

13 พ.ย.
FT 2
0
1

Germany - Regionalliga: Nord Germany - Regionalliga: Nord

13 พ.ย.
FT 1
1
0.5
FT 0
0
0.5/1
FT 1
3
1.5/2

Germany - Regionalliga: Bayern Germany - Regionalliga: Bayern

13 พ.ย.
FT 2
2
0/0.5
FT 0
1
0.5
FT 3
2
0.5
FT 0
1
0.5/1
FT 2
0
1
FT 3
0
1

Germany - Regionalliga: Nordost Germany - Regionalliga: Nordost

13 พ.ย.
FT 3
3
0.5

Germany - Regionalliga: Südwest Germany - Regionalliga: Südwest

13 พ.ย.
FT 0
1
0/0.5
FT 3
0
1
FT 1
2
0/0.5
FT 1
2
0.5/1
FT 1
2
0.5
FT 4
2
1.5

Germany - Regionalliga: West Germany - Regionalliga: West

13 พ.ย.
FT 1
1
1/1.5
FT 1
0
1
FT 2
1
0.5
FT 3
1
0.5/1
FT 1
1
FT 5
0
1
FT 1
0
0/0.5
FT 3
1
2.5

Germany - Oberliga: Baden-Wurttemberg Germany - Oberliga: Baden-Wurttemberg

13 พ.ย.
FT 1
4
FT 1
1
FT 2
3
FT 2
0
1.5/2
FT 3
2
FT 2
2
FT 3
3
FT 0
3
FT 2
1

Germany - Oberliga: Bayern Nord Germany - Oberliga: Bayern Nord

13 พ.ย.
FT 2
1
FT 0
2
FT 5
0
FT 1
1

Germany - Oberliga: Bayern Süd Germany - Oberliga: Bayern Süd

13 พ.ย.
FT 0
2
FT 2
0
0.5
FT 2
0
FT 3
2
FT 0
2
FT 3
0
FT 2
2

Germany - Oberliga: Bremen Germany - Oberliga: Bremen

13 พ.ย.
FT 1
2

Germany - Oberliga: Hamburg Germany - Oberliga: Hamburg

13 พ.ย.
POSTP ?
?
FT 0
2
FT 2
0
0.5

Germany - Oberliga: Hessen Germany - Oberliga: Hessen

13 พ.ย.
FT 5
0
1.5
FT 2
0
0.5/1
FT 1
1
FT 1
3
FT 1
1
FT 2
2
0.5
FT 4
0

Germany - Oberliga: Mittelrhein Germany - Oberliga: Mittelrhein

13 พ.ย.
FT 0
0
2/2.5

โอเบอร์ลีกา โอเบอร์ลีกา

13 พ.ย.
FT 2
0
0/0.5

Germany - Oberliga: Niedersachsen Germany - Oberliga: Niedersachsen

13 พ.ย.
FT 4
0
FT 3
0
FT 5
2
1/1.5
FT 1
2
1.5

Germany - Oberliga: Nordost-Nord Germany - Oberliga: Nordost-Nord

13 พ.ย.
FT 2
2
0/0.5
FT 1
2

Germany - Oberliga: Nordost-Süd Germany - Oberliga: Nordost-Süd

13 พ.ย.
FT 2
1
FT 3
0
FT 1
1
FT 1
1
1
FT 3
0
FT 0
0

Germany - Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar Germany - Oberliga: Rheinland-Pfalz/Saar

13 พ.ย.
FT 1
1
FT 2
1
FT 2
1
FT 0
2
FT 2
2
FT 2
2
FT 4
0
FT 1
1
POSTP ?
?

Germany - Oberliga: Schleswig-Holstein Germany - Oberliga: Schleswig-Holstein

13 พ.ย.
FT 0
1
FT 5
4

Belarus - Pershaya Liga Belarus - Pershaya Liga

13 พ.ย.
FT 3
2
FT 0
0
FT 3
1

Bosnia and Herzegovina - First League: RS Bosnia and Herzegovina - First League: RS

13 พ.ย.
FT 3
2
FT 1
0
FT 0
2
FT 0
1
FT 2
1
FT 1
1

Croatia - Croatia Cup Croatia - Croatia Cup

13 พ.ย.
FT 0
6
3.5/4

เฟร้นช์ คัพ ฝรั่งเศส เฟร้นช์ คัพ ฝรั่งเศส

13 พ.ย.
FT 1
2
FT 0
3
FT 0
2
FT 1
3
FT 1
2
FT 1
5
FT 0
8
FT 0
2
FT 1
2
FT 0
2
FT_PEN 0
0
FT_PEN 0
0
FT 0
4
FT 1
2
FT 3
2
FT 0
2
FT 0
1
FT 1
4
FT 0
5
FT 1
1
FT 1
1
0.5
FT 0
4
FT 2
4
FT 0
3
FT 0
2
FT_PEN 0
0
FT 1
2
FT 2
4
FT 2
1
FT 2
2
FT 1
1
FT_PEN 2
2
FT 0
1
FT 1
0
FT 1
3
FT 1
0
FT_PEN 1
1
1.5
FT_PEN 0
0
FT 2
3
FT 1
2
FT_PEN 1
1
FT_PEN 0
0
FT 0
2
FT 0
5
FT 2
1
FT_PEN 2
2
FT 1
3
FT_PEN 1
1
FT 1
3
FT 0
2
FT 0
2
FT 0
1
FT 2
0
FT 2
1

Republic of Ireland - Premier Division Republic of Ireland - Premier Division

13 พ.ย.
FT 1
1
1

Latvia - First Liga Latvia - First Liga

13 พ.ย.
CANCL 0
0
CANCL 0
0
CANCL 0
0
CANCL 0
0
CANCL 0
0

Northern Ireland - Premiership Northern Ireland - Premiership

13 พ.ย.
FT 2
0
1.5
FT 2
1
0
FT 4
0
1.5
FT 3
2
0.5/1
FT 2
2
0/0.5
FT 2
4
1/1.5

Northern Ireland - Championship Northern Ireland - Championship

13 พ.ย.
FT 0
2
FT 2
0
FT 2
0
FT 1
2
FT 2
0

Poland - 1. Liga Poland - 1. Liga

13 พ.ย.
FT 1
0
0.5/1
FT 4
0
0.5

Portugal - Segunda Liga Portugal - Segunda Liga

13 พ.ย.
FT 2
0
1

Russia - FNL Russia - FNL

13 พ.ย.
FT 1
0
1
FT 1
0
0/0.5
FT 0
0
0
FT 1
1
1
FT 0
1
0/0.5
FT 2
0
0.5
FT 1
2
0.5/1
FT 1
2
1/1.5
FT 1
0
0/0.5
FT 2
0
1

Scotland - Championship Scotland - Championship

13 พ.ย.
FT 1
1
1
FT 0
4
0.5
FT 0
3
0
FT 1
2
1
FT 0
2
0.5

Scotland - League One Scotland - League One

13 พ.ย.
FT 2
2
0.5
FT 3
0
1
FT 0
3
0.5
FT 0
1
0.5
FT 0
0
1.5

Scotland - League Two Scotland - League Two

13 พ.ย.
FT 1
0
0.5
FT 1
0
0.5
FT 1
0
1
FT 2
0
0

Slovakia - 2. Liga Slovakia - 2. Liga

13 พ.ย.
FT 1
1
1
FT 1
2
0
FT 2
0
0.5
FT 1
1
0.5

Slovenia - 2. SNL Slovenia - 2. SNL

13 พ.ย.
POSTP ?
?
FT 3
1
2
FT 0
0
0/0.5
FT 0
0
1.5
FT 2
0
0/0.5

สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น

13 พ.ย.
FT 3
0
1
FT 0
1
0
FT 2
1
1
FT 2
3
0.5

Sweden - Ettan: North Sweden - Ettan: North

13 พ.ย.
FT 5
1
0.5/1
FT 2
1
0/0.5
FT 2
2
0/0.5

Sweden - Ettan: South Sweden - Ettan: South

13 พ.ย.
FT 2
1
1
FT 0
1
1
FT 1
1
1
FT 2
0
1
FT 3
0
0.5/1

Ukraine - Second League: Group A Ukraine - Second League: Group A

13 พ.ย.
FT 0
2
FT 2
0
FT 2
1
FT 0
0
FT 5
1
FT 1
1

Ukraine - Second League: Group B Ukraine - Second League: Group B

13 พ.ย.
FT 0
2
FT 2
1
POSTP ?
?
FT 3
1
FT 3
1
FT 2
0
FT 0
0

Brazil - Serie A Brazil - Serie A

13 พ.ย.
FT 0
0
0.5
FT 3
1
0.5
FT 2
1
0.5
FT 3
0
0.5

Brazil - Serie B Brazil - Serie B

13 พ.ย.
FT 0
0
1
FT 4
0
0.5

Brazil - Serie C Brazil - Serie C

13 พ.ย.
FT 1
1
0

Chile - Primera Division Chile - Primera Division

13 พ.ย.
FT 6
1
0.5/1
FT 0
2
0.5

Chile - Primera B Chile - Primera B

13 พ.ย.
FT 4
1
0.5
FT 1
2
0.5
FT 0
0
0.5
FT 0
0
0.5
FT 2
0
1
FT 0
1
0
FT 4
2
0

Colombia - Liga BetPlay Colombia - Liga BetPlay

13 พ.ย.
FT 1
0
0
FT 3
0
1

Colombia - Torneo Betplay Colombia - Torneo Betplay

13 พ.ย.
FT 0
0
0.5
FT 3
3
0

El Salvador - Primera Division El Salvador - Primera Division

13 พ.ย.
FT 2
1
1.5

Guatemala - Liga Nacional Guatemala - Liga Nacional

13 พ.ย.
FT 0
1
0.5

World - WC Qualification Concacaf World - WC Qualification Concacaf

13 พ.ย.
FT 2
3
0.5
FT 1
0
1.5
FT 1
1
0.5
FT 2
0
0

Europe - WC Qualification Europe Europe - WC Qualification Europe

13 พ.ย.
FT 1
3
0.5
FT 0
0
2
FT 6
0
4.5
FT 8
0
4
FT 3
1
3.5
FT 5
1
1.5
FT 2
2
2

Uruguay - Primera Division Uruguay - Primera Division

13 พ.ย.
FT 1
3
0.5
FT 1
0
1
FT 1
0
1

Algeria - Ligue 2 Algeria - Ligue 2

13 พ.ย.
FT 2
1
FT 6
1
FT 1
2
FT 1
0
FT 0
2
FT 0
1
FT 0
2
0.5
FT 0
1
FT 1
0
FT 1
1
FT 1
1
FT 1
2
FT 0
0
1
FT 2
1
FT 0
0
FT 1
2

Angola - Girabola Angola - Girabola

13 พ.ย.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
FT 2
0

Burkina Faso - Premier League Burkina Faso - Premier League

13 พ.ย.
FT 3
2
FT 0
0
FT 1
1
FT 1
1

Congo - Super Ligue Congo - Super Ligue

13 พ.ย.
POSTP ?
?
FT 0
0

Ghana - Premier League Ghana - Premier League

13 พ.ย.
FT 3
1
0.5/1
FT 0
1
0

Guinea - Ligue 1 Guinea - Ligue 1

13 พ.ย.
FT 1
1

Mali - Premiere Division Mali - Premiere Division

13 พ.ย.
FT 1
2
FT 1
2
FT 1
1
FT 0
0
FT 2
2

Andorra - 2. Division Andorra - 2. Division

13 พ.ย.
FT 2
0
CANCL 0
0

United Arab Emirates - Division 1 United Arab Emirates - Division 1

13 พ.ย.
FT 3
4
1.5
FT 1
2
FT 0
0
FT 2
1
0.5

Korea Republic - National League Korea Republic - National League

13 พ.ย.
FT 1
1
0.5
FT 2
0
1.5
FT 2
2
0.5
FT 1
0
2
FT 1
2
0.5
FT 1
0
0
FT 1
2
1.5

Pakistan - Premier League Pakistan - Premier League

13 พ.ย.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

England - Vanarama National League South England - Vanarama National League South

13 พ.ย.
FT 1
2
0.5
FT 3
0
0.5
FT 2
1
0
FT 0
0
0.5
FT 3
0
0.5
SUSP 0
0
1.5
FT 0
0
0
FT 3
4
0.5
FT 2
1
0.5
FT 1
0
0.5

Netherlands - Derde Divisie: Zaterdag Netherlands - Derde Divisie: Zaterdag

13 พ.ย.
FT 3
0
FT 4
3
FT 3
2
POSTP ?
?
POSTP ?
?
FT 1
0
POSTP ?
?
FT 1
1
POSTP ?
?

Bulgaria - 3. League Northeast Bulgaria - 3. League Northeast

13 พ.ย.
FT 2
1
FT 0
0
FT 3
1
FT 5
1
FT 3
2
FT 3
1
FT 2
1

Czech Republic - 3. Liga MSFL Czech Republic - 3. Liga MSFL

13 พ.ย.
FT 2
1
1
FT 1
4
FT 3
3
FT 1
2
FT 0
1
FT 4
1
FT 2
1

Denmark - Denmark Series Group 2 Denmark - Denmark Series Group 2

13 พ.ย.
FT 1
1
1

Denmark - Denmark Series Group 3 Denmark - Denmark Series Group 3

13 พ.ย.
FT 2
1

France - National 3: Auvergne-Rhône-Alpes France - National 3: Auvergne-Rhône-Alpes

13 พ.ย.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
FT 3
3
POSTP ?
?

France - National 3: Grand-Est France - National 3: Grand-Est

13 พ.ย.
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?
POSTP ?
?

Hungary - NB 3: Nyugati Hungary - NB 3: Nyugati

13 พ.ย.
FT 4
1
FT 1
4

Italy - Serie C: Girone A Italy - Serie C: Girone A

13 พ.ย.
FT 1
0
0/0.5

Italy - Serie C: Girone B Italy - Serie C: Girone B

13 พ.ย.
FT 3
2
1
FT 2
3
0/0.5
FT 1
1
FT 0
0
0/0.5
FT 1
1
0.5/1

Italy - Serie D: Girone C Italy - Serie D: Girone C

13 พ.ย.
FT 3
3

Italy - Serie D: Girone D Italy - Serie D: Girone D

13 พ.ย.
FT 1
2
0/0.5

Italy - Serie D: Girone G Italy - Serie D: Girone G

13 พ.ย.
FT 0
2
0.5

Poland - 2. Liga East Poland - 2. Liga East

13 พ.ย.
FT 0
0
0.5/1
FT 0
0
1/1.5
FT 3
0
1
FT 1
2
0
FT 3
1
0.5
FT 0
2
FT 4
1
0.5

Romania - 3. Liga: Series 1 Romania - 3. Liga: Series 1

13 พ.ย.
FT 4
1
FT 0
1
FT 1
3
FT 1
0
1/1.5

Romania - 3. Liga: Series 2 Romania - 3. Liga: Series 2

13 พ.ย.
FT 1
4
POSTP ?
?
FT 5
2
FT 3
0
1.5
FT 1
0

Romania - 3. Liga: Series 3 Romania - 3. Liga: Series 3

13 พ.ย.
FT 1
2
FT 2
0
FT 2
4
FT 0
5

Romania - 3. Liga: Series 4 Romania - 3. Liga: Series 4

13 พ.ย.
FT 1
2
FT 3
0
FT 1
1

Romania - 3. Liga: Series 5 Romania - 3. Liga: Series 5

13 พ.ย.
FT 1
1
FT 1
0
FT 1
0
FT 4
4

Romania - 3. Liga: Series 6 Romania - 3. Liga: Series 6

13 พ.ย.
FT 1
2
0/0.5
FT 3
0
FT 1
1
FT 0
6

Serbia - Srpska Liga - East Serbia - Srpska Liga - East

13 พ.ย.
FT 1
2
FT 2
1
FT 6
1
FT 1
2
FT 0
0

Serbia - Srpska Liga - West Serbia - Srpska Liga - West

13 พ.ย.
FT 2
1
FT 2
0
FT 0
0
FT 1
1
FT 0
3
FT 3
0

Slovakia - 3. Liga - West Slovakia - 3. Liga - West

13 พ.ย.
POSTP ?
?
FT 1
0
FT 0
3
FT 3
2
FT 6
0

Spain - Tercera - Group 1 Spain - Tercera - Group 1

13 พ.ย.
FT 3
1
FT 4
2
FT 2
2
0.5

Spain - Tercera - Group 2 Spain - Tercera - Group 2

13 พ.ย.
FT 2
1

Spain - Tercera - Group 3 Spain - Tercera - Group 3

13 พ.ย.
FT 0
1
FT 0
0

Spain - Tercera - Group 4 Spain - Tercera - Group 4

13 พ.ย.
FT 5
0
0
FT 2
1
FT 2
3
FT 4
0
FT 0
1
FT 1
0
FT 2
0
0/0.5

Spain - Tercera - Group 5 Spain - Tercera - Group 5

13 พ.ย.
FT 2
0
1/1.5

Spain - Tercera - Group 6 Spain - Tercera - Group 6

13 พ.ย.
FT 0
0
FT 3
0
FT 0
2
FT 1
1
FT 0
2
0/0.5

Spain - Tercera - Group 7 Spain - Tercera - Group 7

13 พ.ย.
FT 0
0
0
FT 1
1
1
FT 1
2
0.5
FT 2
0

Spain - Tercera - Group 8 Spain - Tercera - Group 8

13 พ.ย.
FT 2
1
FT 2
1
FT 1
2
FT 0
1
0

Spain - Tercera - Group 9 Spain - Tercera - Group 9

13 พ.ย.
FT 2
4

Spain - Tercera - Group 10 Spain - Tercera - Group 10

13 พ.ย.
FT 0
2
FT 1
0

Spain - Tercera - Group 11 Spain - Tercera - Group 11

13 พ.ย.
FT 0
1
FT 2
2
FT 1
0
FT 1
1
FT 0
1
0/0.5
FT 2
1
0
FT 1
0

Spain - Tercera - Group 12 Spain - Tercera - Group 12

13 พ.ย.
FT 1
1
FT 2
1
0.5/1
FT 5
3

Spain - Tercera - Group 13 Spain - Tercera - Group 13

13 พ.ย.
FT 1
2

Spain - Tercera - Group 15 Spain - Tercera - Group 15

13 พ.ย.
FT 0
0
0.5/1
FT 0
1
FT 1
3
FT 2
2
FT 2
0
FT 1
1
FT 1
2

Spain - Tercera - Group 18 Spain - Tercera - Group 18

13 พ.ย.
FT 1
1
FT 2
0
0/0.5
FT 3
0

Sweden - Division 2: Norra Gotaland Sweden - Division 2: Norra Gotaland

13 พ.ย.
FT 2
3
FT 1
1
0.5
FT 3
0
FT 7
1
0.5
FT 4
2
FT 0
0

Sweden - Division 2: Norra Svealand Sweden - Division 2: Norra Svealand

13 พ.ย.
FT 3
1
FT 1
1
FT 1
2
FT 3
1
FT 1
1

Sweden - Division 2: Norrland Sweden - Division 2: Norrland

13 พ.ย.
FT 1
0
1
FT 3
1
FT 2
0
0.5
FT 3
1
FT 1
0

Sweden - Division 2: Ostra Gotaland Sweden - Division 2: Ostra Gotaland

13 พ.ย.
FT 2
1
FT 3
0
FT 2
1
FT 2
2
FT 5
5

Sweden - Division 2: Sodra Svealand Sweden - Division 2: Sodra Svealand

13 พ.ย.
FT 1
3
FT 5
0
FT 4
1
FT 5
0
FT 7
0

Sweden - Division 2: Vastra Gotaland Sweden - Division 2: Vastra Gotaland

13 พ.ย.
FT 1
1
1
FT 5
2
FT 3
2
FT 2
0
FT 3
2

Turkey - 3. Lig: Group 1 Turkey - 3. Lig: Group 1

13 พ.ย.
FT 0
2
0.5
FT 0
5
2

Turkey - 3. Lig: Group 2 Turkey - 3. Lig: Group 2

13 พ.ย.
FT 0
0
FT 0
2
0.5
FT 4
1
1
FT 0
2
0
FT 2
2
1
FT 2
0
0.5
FT 0
0
FT 3
0
0/0.5
FT 2
0
0.5/1

Turkey - 3. Lig: Group 3 Turkey - 3. Lig: Group 3

13 พ.ย.
FT 1
0
0.5

Brazil - Carioca 2 Brazil - Carioca 2

13 พ.ย.
FT 1
1
1.5
FT 1
3
FT 6
1
0.5
FT 1
0
1
FT 1
2
FT 1
1
0.5

Brazil - Gaucho 2 Brazil - Gaucho 2

13 พ.ย.
FT 1
1

Aruba - Division de Honor Aruba - Division de Honor

13 พ.ย.
FT 0
0
FT 4
0

Belize - Premier League Belize - Premier League

13 พ.ย.
FT 1
2

Cambodia - C-League Cambodia - C-League

13 พ.ย.
FT 1
1
FT 1
3
FT 1
1
FT 1
1
FT 6
0

Fiji - National Football League Fiji - National Football League

13 พ.ย.
FT 1
1

Yemen - Yemeni League Yemen - Yemeni League

13 พ.ย.
FT 1
1

Australia - Ffa Cup Australia - Ffa Cup

13 พ.ย.
FT 0
1
1.5
FT 0
3
3
FT 2
1
0.5

Belgium - First Amateur Division Belgium - First Amateur Division

13 พ.ย.
FT 1
0

Germany - Junioren Bundesliga Germany - Junioren Bundesliga

13 พ.ย.
FT 0
0
0/0.5

Poland - Ekstraliga Women Poland - Ekstraliga Women

13 พ.ย.
FT 1
1
FT 3
1
FT 2
0
FT 0
3

Czech Republic - First League Women Czech Republic - First League Women

13 พ.ย.
POSTP ?
?
FT 1
2
FT 5
1
FT 4
0

Czech Republic - Czech Cup Women Czech Republic - Czech Cup Women

13 พ.ย.
FT 0
2
FT 3
1
FT 0
4
FT 0
6

Poland - Central Youth League Poland - Central Youth League

13 พ.ย.
FT 1
0
FT 2
2
FT 0
3
FT 1
2

Palestine - West Bank League Palestine - West Bank League

13 พ.ย.
FT 1
0
FT 1
2
FT 2
1

Panama - Lpf Panama - Lpf

13 พ.ย.
FT 1
2
0
FT 0
0
0
FT 1
0
FT 0
2
FT 2
1
0
FT 0
1

Switzerland - 1.Liga Classic Switzerland - 1.Liga Classic

13 พ.ย.
FT 2
3
FT 2
0
FT 3
0
FT 0
2
FT 3
1
FT 2
3
FT 1
0
FT 2
1
FT 2
2
FT 3
1
FT 0
1
FT 2
3
FT 2
4
FT 1
3

Switzerland - 1.Liga Promotion Switzerland - 1.Liga Promotion

13 พ.ย.
FT 1
2
FT 3
4
FT 1
3
FT 2
0
FT 2
1
0.5
FT 0
0

Russia - Pfl Russia - Pfl

13 พ.ย.
FT 0
0
0/0.5
FT 3
0
2.5
FT 0
0
0
FT 3
2
1.5/2
FT 1
1
0.5

Sweden - Elitettan Women Sweden - Elitettan Women

13 พ.ย.
FT 5
0
FT 1
1
FT 1
3
FT 4
0
FT 3
1
FT 4
3
FT 4
2

World - Friendly International U19 World - Friendly International U19

13 พ.ย.
FT 3
0
1/1.5

World - Friendly International U18 World - Friendly International U18

13 พ.ย.
17:00 ?
?
FT 0
0

Spain - Primera Division Women Spain - Primera Division Women

13 พ.ย.
FT 4
0
FT 0
1
1
FT 2
1
FT 1
4
0.5

Switzerland - Nationalliga A Women Switzerland - Nationalliga A Women

13 พ.ย.
FT 4
0
FT 2
0
FT 2
0

Belgium - Super League Women Belgium - Super League Women

13 พ.ย.
FT 3
1
FT 6
1
FT 2
2
FT 1
3

Belgium - 1st National Women Belgium - 1st National Women

13 พ.ย.
FT 2
1
FT 0
0
FT 2
1
FT 0
0
FT 2
1

Denmark - Elitedivisionen Women Denmark - Elitedivisionen Women

13 พ.ย.
FT 2
0
2
FT 0
1

France - Division 1 Women France - Division 1 Women

13 พ.ย.
FT 0
4
FT 3
0
FT 2
2
FT 1
1

Hungary - Nb I Women Hungary - Nb I Women

13 พ.ย.
FT 0
1
FT 2
2
FT 4
1

Italy - Serie A Women Italy - Serie A Women

13 พ.ย.
FT 5
0
FT 1
0
FT 0
1
1.5/2

Mexico - Liga Mx Women Mexico - Liga Mx Women

13 พ.ย.
FT 0
0
0.5
FT 0
1
0.5
FT 2
1
0.5
FT 0
1
1
FT 3
1
1
FT 4
2
0.5

Israel - Lig Bet Israel - Lig Bet

13 พ.ย.
FT 0
1
FT 1
2
FT 1
2

Spain - Primera Nacional Femenina Spain - Primera Nacional Femenina

13 พ.ย.
FT 1
1
FT 9
0
FT 2
1
FT 3
1
FT 2
2
FT 0
2
FT 1
1
FT 2
2
FT 0
6
FT 1
5
FT 3
4
FT 3
1
FT 5
2
FT 0
1
FT 0
1
FT 3
1
FT 1
1
FT 6
1
FT 1
2

USA - USL League One USA - USL League One

13 พ.ย.
FT 6
1
1

Northern Ireland - Premiership Development League Northern Ireland - Premiership Development League

13 พ.ย.
FT 1
1
POSTP ?
?
FT 5
1

Spain - Spain Youth League Spain - Spain Youth League

13 พ.ย.
FT 1
0
FT 3
0
FT 1
0
FT 8
0
FT 8
0
FT 4
0
FT 1
0
FT 1
2
FT 4
0
FT 2
4
FT 1
1
FT 5
1
FT 1
1
FT 1
3
FT 2
2
FT 6
1
FT 0
4
FT 1
2
FT 2
1
FT 4
1
FT 3
3
FT 1
1
FT 2
1
FT 2
2
FT 0
1
FT 1
2
FT 3
1
FT 1
2

France - National 3: Nouvelle-Aquitaine France - National 3: Nouvelle-Aquitaine

13 พ.ย.
FT 3
4

France - National 3: Paris Île-de-France France - National 3: Paris Île-de-France

13 พ.ย.
FT 4
1

France - National 3: Corse-Méditerranée France - National 3: Corse-Méditerranée

13 พ.ย.
FT 0
0

World - Friendly International U20 World - Friendly International U20

13 พ.ย.
FT 1
1
0.5

Russia - Premier League Women Russia - Premier League Women

13 พ.ย.
FT 1
0
FT 1
2
FT 0
2
FT 2
1
FT 1
1

Sierra Leone - Premier League Sierra Leone - Premier League

13 พ.ย.
FT 1
1

Canada - Premier League Canada - Premier League

13 พ.ย.
FT 1
0
0.5

Chile - Segunda División Chile - Segunda División

13 พ.ย.
FT 2
0
0
FT 1
1
0.5

Macao - Primeira Division Macao - Primeira Division

13 พ.ย.
FT 0
3
FT 0
3

Vietnam - Women's National League Vietnam - Women's National League

13 พ.ย.
FT 1
0
FT 2
1

Japan - Japan Football League Japan - Japan Football League

13 พ.ย.
FT 2
0
1
FT 2
0
0
FT 1
0

ไทยลีก 3 ไทยลีก 3

13 พ.ย.
FT 0
0
FT 4
1
FT 1
1
FT 1
2
FT 0
0
0.5
FT 1
1
FT 3
0
FT 1
2
FT 2
0
FT 1
1
FT 2
1
FT 0
1
FT 2
1
FT 2
2
FT 0
2
FT 2
4
FT 0
1
FT 0
0
FT 2
2